Hem

Närmare till bättre vård!

Vi vill ha ditt stöd för en tryggare framtid. Vi vill att kommunen ska söka sig mot akutsjukhuset i Kristianstad och med hjälp av SoL-partiet Sölvesborg och Lister.

Vid ambulanstransport ska man ovillkorligen veta att man hamnar på sjukhuset i Kristianstad, som är ett fullvärdigt akutsjukhus med alla specialiteter. Gäller det stroke är det viktigt att man snabbt kommer till röntgen och slipper långa tidsödande transporter.

 

 

 

 

 

 

Partiet ska också verka för att Sölvesborg ska öka samverkan med Bromölla och på sikt tillhöra Region Skåne. Vi ser detta som nödvändigt om Sölvesborg, som är en liten kommun med stora ambitioner, ska växa och utvecklas.

Detta är också, sammanfattat, en del av vår landstingspolitik:

- närmare till bättre vård

- Blekinge behöver två akutsjukhus, varav det ska vara Kristianstad.

- trygghet när det gäller akutsjukvård, räddningstjänst och kommunikation är en förutsättning för att vi ska få nya kommuninvånare

För närvarande planeras i kommunen två stora, attraktiva bostadsområden, Ljungaviken och Innerhamnen. För att få nödvändig tillväxt och ökad trygghet för våra nya invånare, måste Sölvesborg enligt vår bestämda uppfattning orientera sig västerut, mot det expansiva näringslivet i Region Skåne och mot Kristianstads Centralsjukhus.

 

Sol-partiet är inget enfrågeparti utan har ett brett program med bl.a. följande innehåll:

* En humanistisk och värdig äldreomsorg.

* En skola som tar vara på och utvecklar alla barns lust att lära.

* Försvara kustfolkets rätt till det kustnära fisket

* Närproducerad och ekologisk mat i förskola, skola och äldreomsorg.

* Ökad samverkan mellan Sölvesborg och Bromölla.

* Värna bokskogen och våra stränder.

* Ökat öppethållande inom primärvården.

Hemsida: solpartiet.se. Kontakta oss: info@solpartiet.se

Stöd oss med frivilligt bidrag. Bankgiro 557-7655. Medlemsavgift 100 kr.

 

SoL-partiet Sölvesborg och Lister

Läs mer om vad vi vill under fliken PROGRAM