Aktuellt

Klara besked från Kalle Sandström 18.8

Det blir inget akutsjukhus i Karlshamn!

Den 18.8 ordnade fem pensionärsorganisationer utfrågning i Ronneby av våra landstingspolitiker.

Fr.v. i bilden nedan. Bengt Mauritzson, moderator, Thomas Nihlén, miljöpartiet, Kalle Sandström, socialdemokraterna, Lars Karlsson, centerpartiet, Alexander Wendt, moderaterna, Nils Ingmar Thorell, folkpartiet, Klavs Wix Nielsen, kristdemokraterna, Erik Olsson, vänsterpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledningsvis ställdes från organisationerna frågor från vårdens vardag ur ett äldreperspektiv, från fotvård till geriatrik. Frågorna fick uttömmande och kompetenta svar i stor enighet från panelen.

Sen var det auditoriets tur att ställa frågor. Anders Jönsson, förstanamnet på SoL-partiets landstingslista, undrade hur panelen ställde sig till partiets devis:

 

BLEKINGE BEHÖVER TVÅ AKUTSJUKHUS, VARAV DET ENA ÄR KRISTIANSTAD

 

Då krackelerade panelen fullständigt. Vissa ville ha akutsjukhus i Karlshamn, vissa ville bygga nytt, andra ville bygga om. Vissa erkände helt öppet att man var oenig, vissa ville utreda mer. Man motsade sig själv och slutintrycket blev att panelens politiker visat att man inte klarar att hantera frågan. Man verkade inte ens enig om vad man är oenig om.

 

Den ende som gav någorlunda klara besked, var Kalle Sandström: Det blir inget akutsjukhus i Karlshamn. Kalle uttryckte också förståelse för SoL-partiets ambition att söka samverkan över gränsen västerut.

 

 

Samtal efter debatten mellan

Bo Sandquist, Anders Jönsson,

SoL-partiet och Kalle Sandström,

socialdemokraterna.

 

I bakgrunden skymtar

moderatorn Bengt Mauritzson

och Bernt Johnsson.

 

 

 

Text: Bo Sandquist

Bild: Kjell Hallberg

 

Ta del av moderatorn Bengt Mauritzsons blogg

 

Sölvesborgskonstnär ger sig in i

politiken. Artikel i BLT 15.8

 

 

 

SoL-partister på stan lördagen 23 augusti.

Här diskuterar Anders och Tom kommunalpolitik

och sjukvård.