Flashsida2

 

 

 

 

 

 

 

 

BÄTTRE AKUTSJUKVÅRD I VÄSTRA BLEKINGE! LÄS MER HÄR!

 

SoL-partiets ställningstagande i budgetfrågan

Inför beslutet i fullmäktige 15 dec förelåg tre förslag; det rödgrönmoderata, folkpartiets och sverigedemokraternas. Vi hade att välja på att stödja något av dessa eller komma med eget förslag. Vi övervägde först att stödja det rödgrönmoderata förslaget med tillägget att omsorgen tillförs ytterligare 1 Mkr, vilket förstås skulle försämra resultatet.

Sverigedemokraternas budgetförslag innehöll denna satsning och en mer genomtänkt finansiering, varför det föll sig naturligt att stödja detta förslag. Vi instämmer dessutom med SD om att det känns orätt att höja politikerarvoden med 41 % samtidigt som man aviserar nedskärningar inom omsorgen.

Vi har inga problem att i enskilda frågor samverka med andra partier, även förstås sverigedemokraterna. Detta innebär naturligtvis inte att vi i alla delar ställer upp på SD:s program.

Publicerat 18 dec 2014

 

BÄTTRE AKUTSJUKVÅRD I VÄSTRA BLEKINGE! LÄS MER HÄR!

 

SoL-partiets ställningstagande i budgetfrågan

Inför beslutet i fullmäktige 15 dec förelåg tre förslag; det rödgrönmoderata, folkpartiets och sverigedemokraternas. Vi hade att välja på att stödja något av dessa eller komma med eget förslag. Vi övervägde först att stödja det rödgrönmoderata förslaget med tillägget att omsorgen tillförs ytterligare 1 Mkr, vilket förstås skulle försämra resultatet.

Sverigedemokraternas budgetförslag innehöll denna satsning och en mer genomtänkt finansiering, varför det föll sig naturligt att stödja detta förslag. Vi instämmer dessutom med SD om att det känns orätt att höja politikerarvoden med 41 % samtidigt som man aviserar nedskärningar inom omsorgen.

Vi har inga problem att i enskilda frågor samverka med andra partier, även förstås sverigedemokraterna. Detta innebär naturligtvis inte att vi i alla delar ställer upp på SD:s program.

Publicerat 18 dec 2014

 

DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION

(sedan 1900 har Skånes folkmängd ökat med 106 %, Hallands med 116 %

och Blekinges med 4,4 %. Vad säger det om Sölvesborgs framtid?)

www.solpartiet.se kontakt: info@solpartiet.se SoL-partiet på Facebook

webbansvarig: Bo Sandquist