HÄLSA, TRYGGHET

Hälsa, Trygghet

16 juni 2014 fattade landstingsfullmäktige ett beslut, som troligen rätt snart leder till att vi har bara ett sjukhus i Blekinge, i Karlskrona. Det är ett gott skäl att vi i Sölvesborg tydligt ska markera att vi vill till Kristianstad. Vi ska teckna avtal med Region Skåne om detta och det ska även gälla akutsjukvård, ambulans och BB.

Landstingsfullmäktiges beslut kommer att få som konsekvens att Blekinge befäster sin topplats med landstingsskatten. Primärvården kommer även fortsättningsvis att bli undernärd. 3,5 miljarder ska satsas, men det är fåfängt att tro att man kan skapa moderna, ändamålsenliga lokaler på annat sätt än genom nybygge. Satsar man nu på Karlskrona, kommer man rätt snart att finna att det saknas medel för att hålla Karlshamnssjukhuset vid acceptabel standard. Något annat än enbäddsrum kan inte accepteras med tanke på personlig integritet och smittorisk. En modern operationssal kräver med all sin utrustning minst 70 kvadratmeter.

2015 införs det fria vårdvalet, som troligen rätt snart leder till att sjukhusen än mer utvecklar olika specialiteter. Ska man genomgå en komplicerad hjärtoperation, är skickliga kirurger viktigare än var sjukhuset ligger. Desto viktigare blir primärvården och akutsjukvården på det lokala planet.

Landstingsfullmäktige var inte enigt: S, Mp och Kd röstade för, C emot och M och V avstod.

För oss i västra Blekinge är beslutet olyckligt.

Desto viktigare är det att du i valet gör en klar markering: Kristianstad, inte Karlskrona. Då ska du rösta på SoL-partiet Sölvesborg och Lister!

 

´

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

 

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!