KULTUR, FRITID

Kultur och Fritid

ENGAGERAD PERSONAL I VÅRA VERKSAMHETER OCH ENGAGERADE VÄLJARE I DE ALLMÄNNA

VALEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN VÄL FUNGERANDE KOMMUN.

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

 

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!

Att satsa på konst och kultur går hand i hand med vår satsning inom förskola, skola och fritidshem. Redan idag sker det ett samarbete mellan Sölvesborgs kommun och Bromölla Kommun genom Sölvesborg- Bromölla Kommunalförbund (före detta Sölvesborg- Bromölla Gymnasieförbund) och vi vill utveckla ett samarbete även om kultur- och naturskolor.

 

Vi vill satsa på barn och ungdomar genom olika kulturprojekt. För genom olika projekt och produktioner kan människor i alla åldrar få mötas.

 

Kulturarven, som tyvärr är påväg att försvinna, kan genom mötet mellan människor i olika åldrar få vandra vidare.

 

Vi vill ha ett kreativt välfärdssamhälle och genom satsningar på konst, kultur och fritid, så satsar vi på fler arbetstillfällen.

 

 

Det ska in mer personal i förskola, skola och fritidshem, för att kreativiteten ska kunna blomstra.

 

Vi vill bevara bokskogen och stränderna ska skyddas. Vi vill bevara Listerlandets unika fiskekultur.

 

Det finns utvecklingsmöjligheter inom fritidsaktiviter och turism. En fortsatt satsning på upprustningen av historiska platser är viktig. Våra vandringsleder i naturreservaten och stigarna längs med Listerlandets kust behöver även ses över.

 

Vi anser att denna satsning skapar arbetstillfällen.