MILJÖ, HÅLLBARHET

Miljö, hållbarhet

ENGAGERAD PERSONAL I VÅRA VERKSAMHETER OCH ENGAGERADE VÄLJARE I DE ALLMÄNNA

VALEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN VÄL FUNGERANDE KOMMUN.

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

 

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!

(Läs även under fliken Hållbar ekonomi)

 

Den ekonomiska redovisningen ska utvidgas breddas till att även omfatta miljöfrågorna. Här återstår det mesta att göra för Sölvesborgs kommun, men under mandatperioden ska vi öka precisionen i att använda gröna nyckeltal.

 

En parallell utveckling finns för områden som demokrati, personal, arbetsmiljö, välfärd, folkhälsa och kvalitet. I näringslivet finns idag en FN-stödd trend från miljöredovisning till hållbarhetsredovisning som omfattar företagens sociala och miljömässiga ansvar. Vi ser inga skäl till varför inte Sölvesborgs kommun också ska öka ambitionerna i denna riktning.

 

 

Det handlar om att ha tillgång till tydliga rutiner, system och teknik och väl genomtänkta indikatorer för nyckeltal och inte minst handlar det om ett uttalat engagemang och en delaktighet i hela organisationen

 

 

Miljöansvaret ligger dessutom väl i linje med vår ambition att alltid söka de effektivaste och minst resursförbrukande logistiklösningarna.

.