NÄRINGSLIV, KOMMUNIKATION

Näringsliv, kommunikation

Med åtta mil kust och Ryssberget i vår omedelbara närhet ska vi satsa på ökad service till olika slag av fritidsverksamheter, något som ger fler arbetstillfällen och därmed ökade inkomster till kommunen. Detta handlar om landsbygdsutveckling!

 

Genom att satsa på Förskola, Skola och Fritidshem, Omsorg, Kultur och Fritid ger detta inte bara fler arbetstillfällen utan gör även kommunen mer attraktiv. Människor vill bo i en kommun som både kan erbjuda arbeten och god omsorg för alla.

 

Vi är en småföretagarkommun som ska fortsätta värna om våra redan etablerade företag men även om de som är villiga att satsa på nystartade företag. Genom samverkan med Bromölla skapar vi en attraktiv region.

 

Betydelsen av Pågatågssatsningen vid årsskiftet kan inte nog betonas. Ska Sölvesborg och Bromölla växa är det för att vi tillhandahåller ändamålsenliga företagsområden, ger god service åt näringslivet, har nära till kvalificerad sjukvård i Kristianstad och kan erbjuda bra och spännande boendemiljöer.

 

Förutom Pågatågen är bra kommunikationer en förutsättning för att kommunen ska utvecklas. Hit hör naturligtvis även utbyggnad med fiber och bredband i hela kommunen.

 

Oavsett var i kommunen man befinner sig, så ska det finnas mobiltäckning.

 

Vi vill utveckla jobbsatsningen för dem som står längst från arbetsmarknaden.

ENGAGERAD PERSONAL I VÅRA VERKSAMHETER OCH ENGAGERADE VÄLJARE I DE ALLMÄNNA

VALEN ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN VÄL FUNGERANDE KOMMUN.

ANVÄND DITT INFLYTANDE DEN 14 SEPTEMBER!

 

DET ÄR BÄTTRE ATT TÄNDA ETT LJUS ÄN FÖRBANNA MÖRKRET!