Anders

Förstanamnet på SoL-partiets landstingslista, Anders Jönsson:

 

Det här står jag för som kandidat för Solpartiet i landstings- och kommunalval. Vill du som väljare kryssa för mig så är det dessa frågor som jag brinner mest för.

 

SoL-partiet Sölvesborg och Lister, är ett parti som speciellt värnar om trygghet när den behövs som bäst. Solpartiet gör skillnad! Din röst på oss gör skillnad!

 

I större delen av mitt liv har jag jobbat med räddningstjänst och lärt mig en hel del. Kan något av det jag lärt komma vår egen kommun och landsting till godo?

 

Jag har lärt mig att ”närhetsprincipen” tillsammans med engagerade räddningsmän är nyckeln till lyckade räddningsinsatser. Kort anspänning, lokalt kunnande men också hög kompetens räddar både liv och egendom, helt säkert.

 

Under min tid i Sjöräddningssällskapet var jag med om att anlägga eller reorganisera mer än 50 nya sjöräddningsstationer med nästan helt frivillig bemanning. Kanske den största förändringen i sjöräddningens moderna historia. Jag lärde mig att frivilliga ibland hade en samlad kompetens som översteg det mesta. Det gällde bara att samordna viljorna åt rätt håll. Jag är mycket trygg med den fina och sjöräddning som bedrivs i vår egen kommun och i vårt närområde via Sjöräddningssällskapets stationer i Hörvik och Sölvesborg. Mycket bra att både kommuninvånare och turister kan känna sig trygga.

 

10 eller 3 mil?

Närmare till bättre vård! Allt kan väl inte bero på knappt synliga Sissebäck!

Vi kan förändra om vi bara vill!

 

När det gäller tillgången till bra akutsjukvård under dygnets alla timmar så har det alltid förundrat mig att vi ibland ska åka närmare 10 mil i östlig riktning istället för kring 3 mil i västlig riktning till Kristianstad. Orimligt på många sätt av gränsdragningar som är flera hundra år gamla och som aldrig varit avsedda för att reglera vår tillgång till modern sjukvård.

Samma fråga om en sjukvårdsanslutning västerut har varit uppe tidigare vid minst två kända tillfällen. När jag träffar västblekingar så säger de allra flesta att det har jag alltid tyckt! Bra! Då är det dags för landstings- och kommunvalsröst på SoL-partiet den 14 september.

 

Vårdpersonalen är ofta allt för få. Landstinget klarar allt oftare bemanningen genom timanställd vårdpersonal och stafettläkare. Vi vill ha trygga anställda för att få en trygg vård.

 

Var är akutambulansen?

 

En Blekinge ambulans rullar ungefär 17.000 mil varje år. Många av dessa mil beror på att akutpatienterna från västra Blekinge remitteras till Karlskrona. Hade ambulansen istället kört direkt till Kristianstad hade det tagit en bråkdel av tid och lidande. Sölvesborg och Olofström saknar tillgängliga akutambulanser alltför stora delar av dygnet. Ett närmare samarbete med region Skåne och deras akutambulans hade gett oss en tryggare tillgång på ambulans när den väl behövs.

 

Äldrevården? Riskerar gamla tant att dö i en sjukhuskulvert långt bort i väntan på en akutläkare?

 

Många gånger gör avsaknaden av en tillgänglig ambulerande dygnet runt akutläkare att vårdpersonalen tvingas eller rekommenderas av jourläkare att begära akutambulans när en vårdtagare blir allt sämre. Detta beror på att bemanningen inom äldrevården inte mäktar med den uppkomna akutsituationen. Underbemanningen inom äldrevården gör alltså att en akutambulans i Sölvesborg, Olofström eller Karlshamn kan bli uppbokad för 2,5- 3,5 timmar.

 

Räddningstjänsten i vår kommun fungerar bra, men kan den bli ännu bättre?

 

I Sölvesborgs kommun är vi en part i Räddningstjänsten Västra Blekinge sedan några år tillbaka. Utöver samverkan österut så finns det ett släckavtal enlig lag mellan angränsande räddningstjänster så när det behövs så kommer Bromöllas räddningstjänst också till vår hjälp. Det fungerar bra med den operativa räddningstjänsten i vår kommun så jag skall absolut inte klaga, men...

 

Kan vi tillämpa ”närhetsprincipen” på ett ännu bättre sätt för våra brandstyrkor?

 

Vi måste alla hjälpas åt för att höja statusen på våra deltidsbrandmän. Det är sedan några år inte helt enkelt att rekrytera nya brandmän som bor och jobbar i närområdena kring brandstationerna i Sölvesborg och Mjällby. Orsakerna är flera. Höga fysiska krav eller arbetsgivare som inte ser fördelarna med att större delen av tiden ha en egen brandman inom husets väggar. Det är inte lika lätt att ”smita från jobbet” några timmar längre.

Skärpning!

Våra deltidsbrandmän har förvisso frivilligt valt att skriva på anställningsavtal som deltidsbrandmän och det är mera ett frivilligt engagemang än en löneförmån. Dessutom är jobbet inte helt riskfritt.

• Arbetsgivare som anställer räddningsmän eller kontrakterade deltidsbrandmän borde lyftas fram som föredömen och kompenseras mera.

• Statliga, kommunala eller kommunalägda företag borde kunna prioritera konstruerade kombinations anställningar för räddningsmän.

• Höj statusen på våra frivilliga räddningsmän!

 

Självklart så ligger Bromölla med sina båda stationer i Bromölla och Näsum betydligt närmare än de stationer i öster som nu är vår första förstärkning. Avstånd tar tid och ökar lidande och möjligheterna för en bra räddnings- insats.

De båda räddningstjänsterna samverkar redan bra speciellt när det gäller Valjeområdet.

Styrkan i Bromölla (1+5) är större än den vi har i vår kommun (1+4). Tillgången västerut på specialkompetenser som brandingenjör, stab, kem-insats och andra förstärkningsresurser är mycket god.

 

Om räddningstjänsten i vår kommun riktar sina blickar mot väster över den nästan osynliga bäcken för att samverka ännu mera i vardagslarmen skulle vi kunna få tillbaka en brandingenjörstjänst, kanske mera kompletta bemanningar som kan utföra både livräddning och hantera livräddning med höjdfordon m.m. samtidigt och omedelbart efter det att de kommit fram till en olycksplats.

Vi i vår kommun skulle få det ännu tryggare. Bromöllaborna skulle också få det ännu tryggare, alltså en win-win situation.

 

Sällan har så få gjort så mycket för så många, stöd våra räddare som räddar för vår skull!

 

Anders Jönsson

SoL-Partiet Sölvesborg och Lister.

www.solpartiet.se kontakt: info@solpartiet.se

 

Skriv ut sidan.