Bo

Bo Sandquist, talesperson för SoL-partiet och första namn på kommunlistan

 

Jag är 73 år och kom in i kommunpolitiken i Sölvesborg 1985 och har sedan dess suttit i fullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott, omsorgsnämnden, dåvarande miljö- och byggnämnd, olika bolagsstyrelser m.m.

 

Mitt samhällsengagemang började med miljöfrågorna på 70-talet, först med försurning av luft och vatten, sedan blev jag aktiv i Miljöförbundet och Folkkampanjen mot kärnkraft. När Linje 3 förlorade i folkomröstningen 1980, gick luften ur oss, men efter ett par år bildades Miljöpartiet som ett sätt att konstruktivt kanalisera miljöengagemanget.

 

Jag anser mig fortfarande vara grön till min politiska inriktning, men jag har inte helhjärtat gjort vågen för Miljöpartiet. På 90-talet hade man en EU-fientlig inställning som jag inte kunde ställa upp på. Jag tror inte man kan lösa dagens stora problem i Europas närhet utan ett kraftfullt europeiskt samarbete - därmed förstås inte sagt att EU inte saknar problem i effektivitet och i förmåga att tala med en tunga - se bara på dagens valhänthet när det gäller Ukraina!

 

Centralt för miljöpartiet har tidigare varit att, med Per Gahrtons ord, först formulera en "illgrön politik", sedan gå till förhandlingar både åt höger och vänster. Så är det inte i år, man har krupit in i vänsterburen och därmed avhänt sig sitt starkaste förhandlingskort. Det gröna har underordnats det röda. Jag är kritisk till det, men inser naturligtvis att nya tider och nya medlemmar i miljöpartiet medför en annan politik.

 

Så jag bestämde mig för att lämna politiken med denna mandatperiod, dels med ålderns rätt, dels för att jag inte riktigt hittade rätt i något parti.

 

Men så kom sjukhusfrågan upp och landstingspolitikernas valhänthet att hantera frågan i synnerhet för oss västblekingar, blev tydlig. Det blev tydligt att Sölvesborgs möjligheter att locka nya invånare är intimt relaterat till trygghetsfrågorna.

 

SoL-partiet Sölvesborg och Lister konstituerades den 3 juni och sen dess har det gått snabbt med programskrivning och framför allt diskussioner med folk på stan. Jag har aldrig tidigare upplevt en valrörelse med så stark respons från allmänheten.

 

På kvällen den 14 september får vi veta hur långt detta engagemang fört oss, för Sölvesborg och västra Blekinge!

DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION

www.solpartiet.se

webbansvarig: Bo Sandquist