Ellen

Ellen Waltersson, tredje namn på kommunlistan och fjärde på landstingslistan:

 

Som kandidat för SoL-partiet står jag för följande.

 

Jag är född och uppvuxen i Krokås, i en släkt med generationer inom det kustnära fisket. Genom åren har jag sett hur vårt kulturarv är på väg att försvinna och insett att vi som är döttrar och söner till fiskare aldrig själva kommer att få chansen att bedriva ett kustnära fiske.

Som det ser ut nu måste det ske en förändring. Alla ska få rätten att kunna välja.

Jag vill leva i en kommun som skapar arbetstillfällen och är attraktiv. En kommun som invånarna vill bo i och som andra vill flytta till.

Jag vill satsa på ungdomarna genom att bland annat utveckla konst, kultur och entreprenöriellt tänkande. Genom denna satsning så satsar vi även på ett välfärdsamhälle. En kreativ kommun är en attraktiv kommun.

Jag är övertygad om att ett utvecklat samarbete med Bromölla kommun om bland annat kultur- och naturskolor skulle göra förutsättningarna möjliga till att fånga fler ungdomars intressen.

Det ska inte sparas pengar inom äldreomsorg, sjukvård, förskola, skola eller fritidshem. Utan det måste bli fler händer i verksamheterna!

 

Jag vill leva i en kommun som är till för oss alla. En kommun som ska bära våra kulturarv.

Kryssa Ellen Waltersson!

 

DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION

www.solpartiet.se

webbansvarig: Bo Sandquist