Hanna

Hanna Vidaic Waltersson, andranamn på både landstings- och kommunlistan.

 

Närheten till trygg vård och en värdig ålderdom är mina hjärtefrågor.

Att vi ska tillhöra region Skåne och Centralsjukhuset i Kristianstad anser jag vara självklart. Avståndet till ett akutsjukhus kan i vissa fall vara avgörande för utfallet.

Att vi ska ta hand om våra äldre och att de ska få en värdig ålderdom är av yttersta vikt. Detta innefattar bland annat; näringsrik mat och sällskap vid måltid, inte för långt uppehåll mellan måltider, inte sära på människor som levt ihop i många år för att den ene kräver mycket omvårdnad, rikt socialt liv och god omvårdnad. För detta krävs fler händer och fler trygghetsboenden!

 

Rösta på solpartiet! Kryssa mig!

DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION

www.solpartiet.se

webbansvarig: Bo Sandquist