Per-Olof

Per-Olof Mårtensson,

alkohol- och drogterapeut

Jag valde SoL-partiet för att jag fick möjligheten att

lägga fram de 'mjuka' frågor jag brinner för, de

personer som är utsatta och svaga.

Viktigt för mig är att lyfta fram alkohol- och

drogproblematiken.

Vi måste värna om våra ungdomar där droger blir

allt vanligare.

Vi måste bli effektivare att upptäcka dessa problem i skolan,

på arbetsplatser och inom sjukvården. Mera individanpassade program för de som vill komma ur sitt missbruk/beroende.

Sjukvården och Kommunen måste jobba nära varandra.

DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION

www.solpartiet.se

webbansvarig: Bo Sandquist

DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION

www.solpartiet.se

webbansvarig: Bo Sandquist