Behövs lokala partier?

I september 2013 bildades en  riksorganisation för lokala partier. Utdragen nedan är från  Dagens Samhälle17 oktober 2013:


Lokala partier sätter lokala frågor på den lokala agendan

Många som engagerar sig skulle aldrig ha tagit steget att bli partipolitiskt aktiva om inte dessa partier hade funnits som alternativ.

 


I nästan hälften av Sveriges 290 primärkommuner finns det ett lokalt parti,


Att kunna starta ett lokalparti och ta upp de frågor som man som invånare saknar eller vill ska få större fokus, är en viktig del av demokratin och något att värna om.


Egentligen  skulle inte lokala partier behövas, men dessvärre är det inte alltid så att de redan befintliga partierna för invånarnas talan tillfredsställande.


Vi håller med om detta!

Vilket riksdagsparti röstar man på i Sölvesborg om man tycker det är viktigt


- att vi markerar att vi regionmässigt ska orientera oss mot Skåne

- att vårt sjukhus ska vara Kristianstads Centralsjukhus

- att vi samverkar intimt med Bromölla kommun med strävan mot att kommunerna på sikt går samman

- att vi strävar mot att servera närproducerade livsmedel till våra barn, ungdomar och äldre

- att vi värnar bokskogen och våra stränder


Det går inte! Det finns inget sådant riksparti!

Men det finns ett lokal parti: SoL-partiet Sölvesborg och Lister!

Varför namnet SoL-partiet Sölvesborg och Lister?

Hans Milton har betitlat sitt stora verk "Listers och Sölvesborgs historia" och skriver att Lister ur "historisk synvinkel kan sägas motsvara nuvarande Sölvesborgs kommun, med såväl Sölvesborgs stad som de tidigare landskommunerna Gammalstorp, Mjällby, Ysane och Sölve".

Med att anta namnet SoL-partiet Sölvesborg och Lister vill vi betona att framtiden ska byggas på respekt för historien och att all planering ska spegla och bygga på vad som varit.


DET LOKALA ALTERNATIVET FÖR

SÖLVESBORGS KOMMUNS FRAMTID

I EN DYNAMISK REGION