Vi bygger broar inom politiken

Sol är inte höger, inte vänster, utan rakt fram med sunt förnuft för Sölvesborgs bästa!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Sol är inte höger, inte vänster, utan rakt fram med sunt förnuft för Sölvesborgs bästa!

Detta har vi gjort

med egna förslag och initiativ eller i samarbete

Detta vill vi göra

Ta del av våra förslag och idéer om framtiden

SoL-partiet Sölvesborg och Lister

– Ett lokalt parti för Sölvesborgs bästa!

Detta vill vi göra

– Göra Sölvesborgs kommun tryggare och sätta upp fler trygghetskameror

– Sätta upp digitala storbildsskärmar vid infarterna till Sölvesborg

– Återinföra en efterlängtad vårdservice med en syn- och hörselkonsulent

– Räddningstjänsten skall ingå i ett större förbund för att ha förmåga och uthållighet vid brand och olyckor

– Öppna upp akutsjukvården västerut

– Erbjuda god vård och omsorg med bra kvalitet för olika behov

– Våra skolor skall ge barn och unga ett bra lärande och stöd på vägen ut i livet

– Främja för ett ökat bostadsbyggande så att Sölvesborg växer

– Att ha ett bra företagsklimat och stötta näringslivet

 

Detta har vi gjort

med egna förslag och initiativ eller i samarbete

– Öppnat Victoriabadet (simhallen Valjeviken)

– Trygghetsvärdar som rör sig i hela kommunen

– Infört medborgarförslag

– Återinfört det tidigare kommunvapnet

– Bevarat bokskogen Vitahall

– Alla som är +70 får fria bussresor

 

Detta är SoL-partiet Sölvesborg och Lister

SoL-partiet bildades 2014. Vid valet samma år fick SoL-partiet plats i Kommunfullmäktige. Efter att ha haft två platser förra mandatperioden är vi tillbaka till en ledamot.

Vi är ett lokaltparti och arbetar för Sölvesborgs bästa. Med sunt förnuft vill vi vara med och utveckla kommunen. Partipolitiskt är vi obundna och det gynnar oss för att göra det bästa för kommunens innevånare utan att ledas av rikspolitik. Vi tror mycket på samarbete över gränser och i Framtid Sölvesborg har vi fått möjlighet att ha poster i de flesta nämnder och förbund.
För SoL-partiet är det viktigt att ha insyn och kunna påverka.

SoL-partiet har alltid arbetat för mer samarbete västerut, inte minst inom vårdfrågor. Sölvesborg har betydligt närmare till Kristianstad än Karlskrona.

Kontakta oss

SoL-partiet Sölvesborg och Lister
c/o Stefan Welander
Rundgatan 5, 294 31 SÖLVESBORG

Stefan Welander

Gruppledare
Kommunstyrelsen, ersättare
Kommunfullmäktige, ersättare
Barn- och utbildningsnämnden, ersättare
Vård- och omsorgsnämnden, ersättare
Räddningstjänsten Blekinge Väst, 1:e vice ordförande

Telefon: 0708-24 99 67
E-post: stefan59w@gmail.com

Carsten Johansson

Kommunfullmäktige, ledamot
Samhällsbyggnad-, fritid- och kulturnämnd, ersättare

Telefon: 0705-36 04 37
E-post: johancarsten@gmail.com

Kenth Cronqvist

Kommunfullmäktige, ersättare
Byggnadsnämnden, ledamot
Miljöförbundet Blekinge Väst, ersättare

Telefon: 0709-66 50 42
E-post: k.cronqvist@telia.com

Madeleine Ljungkvist

Arbete- och välfärdsnämnden, ledamot
Arbete- och välfärdsnämndens individutskott, ledamot

Telefon: 0709-30 19 04
madeleineljungkvist@gmail.com